Thursday, June 5, 2014

Absolute Value of a Number

Alam niyo ba ano ang ibig sabihin ng absolute value sa Math? Marami ang nalilito dito pero naku! napakasimple lang ng topic na ito.

Ang symbol ng absolute value sa Math ay ang dalawang guhit na ito | |. Dalawang bars. Hindi parentheses ( ), hindi rin brackets { }. BARS.

Halimbawa, ang absolute value of x ay isusulat ng ganito | x |. 

 
Ang absolute value of 4 ay sinusulat na | 4 |. Kung ano ang numero na nasa loob nito ay siyang hinahanapan ng kanyang absolute value. Nakuha mo ba?

Heto ang definition ng absolute value sa ingles pero huwag kang mag alala, siguro ako na makukuha mo kung ano ang pahiwatig nito. Simple lang ito, promise!


Ibig sabihin, ang absolute value ng isang numero ang ang kanyang distansya mula sa zero 0. Gaano ba siya kalayo sa zero?Example 1: What is the absolute value of four?
Kung isusulat mo siya in symbols,   | 4 |

Gaano ba kalayo ang 4 sa zero? sige bilangin natin.


Example 2: Simplify |-4| 
Sa pangalawang halimbawa, hinahanap ang absolute value ng negative 4. Kung ano ang nasa loob ng dalawang bars, siyang hinahanapan ng absolute value. So alamin natin kung ano ang absolute value ng -4.
Remember the definition of absolute value. It is the distance of a number from zero

* Question: What is the absolute value of 0? 
How far is 0 from 0 on the number line?  
Zero units. Hindi gumalaw. 0 ang distance.

Therefore, |0| = 0

Madali lang ang absolute value di ba? Ispin or bilangin mo lang ang distance ng numero from 0.

More examples? 
                            |9| = 9                     |-17| = 17
                        |-2.5| = 2.5                   |26| = 26

Pansin niyo bang puro positive ang absolute value?  Maliban sa 0, ang mga absolute value ay positive dahil "distance" ng number ang binibilang.